Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first Demo2 first
อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม
อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลกระบี่ " ซื่อสัตย์ ประหยัด เอื้ออาทร "
เหตุผลในการจำกัดจำนวนผู้เฝ้าไข้ไม่เกิน 2 คนต่อ1 ห้อง
โรงพยาบาลกระบี่ ขอแสดงความยินดี
นางสาวลัดดาวัลย์ ปลอดฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกระบี่ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่.. มอบหมายร่วมประธาน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่..
ต้อนรับ ผอ สุพจน์ ภูเก้าล้วน
พิธีวางพวงมาลา รพ.กระบี่
เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2558
วันพยาบาลแห่งชาติ รพ.กระบี่
21 ตุลาคม 2558
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ