โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail :
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.กระบี่
" โรงพยาบาลกระบี่ได้ตั้งปณิธานไว้ในอันที่จะเป็นศูนย์สุขภาพดี สำหรับชาวจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการ ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การทำงานด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ มีความรู้ และมีคุณภาพ ยินดีต้อนรับ และยินดีรับข้อติชม ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ หรือปรับปรุงการบริการ จากทุกๆ ความเห็น "
อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม
พยาบาลของประชาชน
สาระน่ารู้
:: MAIN MENU
>> LINK WEBSITE
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง...
อัพเดทข่าวสารล่าสุด รพ.กระบี่
ประชาสัมพันธ์  :
สื่อวีดิทัศน์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
คลังความรู้โรงพยาบาลกระบี่
รายงานการเงินประจำเดือน  :
: 2023-10-24
รายงานการเงินประจำเดือน  :
: 2023-10-24
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วารสารวิชาการ ของโรงพยาบาลกระบี่
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
:: ข่าวเปิดสอบงานราชการ