โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น
" ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น "
รายละเอียดบทความ :
" ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น "
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
บทความอัพเดทวันที่ : 2017-10-03
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com