โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
เนื่องด้วยโรงพยาบาลกระบี่ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
" เนื่องด้วยโรงพยาบาลกระบี่ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ "
รายละเอียดบทความ :
เนื่องด้วยโรงพยาบาลกระบี่ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ...
ภายในโรงพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้อง "ปรับปรุงระบบจราจร" เพื่อลดปัญหา , เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ด้านการจราจร แก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ 
บทความอัพเดทวันที่ : 2017-12-13
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com