โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ผังจราจรลานจอดรถ รพ.กระบี่
" ผังจราจรลานจอดรถ รพ.กระบี่ เริ่มใช้วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2017-12-13
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com