โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
กิจกรรมจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2561
" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อบต.ห้วยน้ำขาว ม.7 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ "
รายละเอียดบทความ :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อบต.ห้วยน้ำขาว ม.7 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกิจกรรม
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-02-15
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com