โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
อย่าลืม พกถุงผ้ามารับยา แทนการใช้ถุงพลาสติก
" จากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลกระบี่ "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-06-25
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com