โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
กระบี่เวชสาร ฉบับที่ 1 ปี 2562
" กระบี่เวชสาร ฉบับที่ 1 ปี 2562 "
รายละเอียดบทความ :
https://drive.google.com/file/d/1Md_jfJfmf3QFODk6t8C-5MWwDXET6wuv/view?usp=sharing
บทความอัพเดทวันที่ : 2019-03-21
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com