โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
1 เมษายน 2563 น.พ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่...
" วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 น.พ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตสุขภาพที่ 11 โดยมี น.พ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุสำคัญ และเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคมกริบ ผู้กฤตยาคามี อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบ "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-04-01
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com