โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ผัก ผลไม้ 5 สี ต้านมะเร็ง
" 10 ธันวาคม วันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ หมั่นดูและสุขภาพของตนเองอยู่เป็นประจำ กินผัก ผลไม้ และออกกำลังกายเป็นประจำ "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-12-16
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com