โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
เว้นระยะห่างทางสังคม
" เว้นระยะห่างทางสังคม อีกหนึ่งมาตรการการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 "
รายละเอียดบทความ :
เว้นระยะห่างทางสังคม อีกหนึ่งมาตรการการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
บทความอัพเดทวันที่ : 2021-01-08
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com