โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นทานอุปบารมี...
" มอบชีวิตใหม่ ...ร่วมบริจาค อวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลกระบี่ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นทานอุปบารมี คือ การแสดงความจำนงการบริจาคอวัยวะและดวงตา " เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ " "
รายละเอียดบทความ :
มอบชีวิตใหม่  ...ร่วมบริจาค อวัยวะและดวงตา

   โรงพยาบาลกระบี่ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นทานอุปบารมี คือ การแสดงความจำนงการบริจาคอวัยวะและดวงตา " เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ "
 
ติดต่อได้ที่ : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลกระบี่  อาคารวิเคราะห์บำบัด ชั้น 4 หรืองานประชาสัมพันธ์ และงานธนาคารเลือด  โทร 075-626700 ต่อ 2030 , 2031
 
บทความอัพเดทวันที่ : 2017-11-02
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com