โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
" " การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล " เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี "
รายละเอียดบทความ :
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ...

" การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล " เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี 
บทความอัพเดทวันที่ : 2017-10-21
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com