โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
" ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง "
รายละเอียดบทความ :
  เมื่อวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และทีมเข้าร่วมประชุมการพัมนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-02-02
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com