โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerrance)” ประจำปี 2561
" ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerrance)” ประจำปี 2561 "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2018-01-18
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com