โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลกระบี่ รับมอบแท่นกดเจลล้างมือแบบใช้เท้ากด จากคุณอรรถพล จึงวุฒิพงค์ ร้านกระบี่ทริปเปิลวีล จำนวน 6 ชิ้น มูลค่ารวม 10,800 บาท
" - "
รายละเอียดบทความ :
วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 น.พ.สัญญา สุระ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ รับมอบแท่นกดเจลล้างมือแบบใช้เท้ากด จากคุณอรรถพล จึงวุฒิพงค์ ร้านกระบี่ทริปเปิลวีล จำนวน 6 ชิ้น มูลค่ารวม 10,800 บาท เพื่อใช้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการต่อไป ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลกระบี่
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-04-01
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com