โรงพยาบาลกระบี่ : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-626700
E-mail : krabihospital@yahoo.com
KRABI HOSPITAL
โรงพยาบาลกระบี่
ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัย COVID-19 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกระบี่
" . "
รายละเอียดบทความ :
บทความอัพเดทวันที่ : 2020-04-03
© 2555. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-626700 E-mail : krabihospital@yahoo.com